Mgr. Monika Píšová

Diplomová práce

Postavenie a právna úprava nemanželských detí z historického pohľadu

Status and Regulation of Illegitimate Children in Historical Perspective
Abstract:
Status and regulation of illegitimate children is a topic that was, in historical perspective, connected mainly with the condemnation, discrimination and even separation of illegitimate children in the society. Illegitimate origin meant for both, mother and child, the life full of condemnation and restrictions, whether in the public life, or in the private spheres. This thesis deals with the legal …více
Abstract:
Postavenie a právna úprava nemanželských detí je téma, ktorá sa v období histórie spájala s odsúdením, diskrimináciou, až ostrakizáciou nemanželských detí v rámci spoločnosti. Nemanželský pôvod znamenal pre matku aj dieťa život plný odsúdenia a obmedzení, či už vo verejnom živote, alebo v živote súkromnom. Táto práca sa zaoberá právnym postavením nemanželských detí z historického pohľadu od dôb rímskeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma