Bc. Veronika Pařízková

Bakalářská práce

Analýza nezaměstnanosti v regionech soudržnosti v ČR a okolních zemích

The analysis of unemployment in cohesion regions in the Czech Republic and neighboring countries
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v regionech soudržnosti v ČR a okolních státech. Cílem bakalářské práce je porovnat regiony na úrovni NUTS 2 v ČR a okolních zemích vzhledem k míře nezaměstnanosti a dalším ukazatelům. Dalším cílem je nalezení a popis společných vlastností regionů ve vytvořených skupinách. Teoretická část bakalářské práce se zabývá vymezením základních pojmů …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of unemployment in cohesion regions in the Czech Republic and neighboring countries. The aim of this bachelor thesis is to compare regions at NUTS 2 level in the Czech Republic and neighboring countries, given the level of unemployment and other indicators. Next aim is to find a description of the common characteristics of the regions in the created groups. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slavíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pařízková, Veronika. Analýza nezaměstnanosti v regionech soudržnosti v ČR a okolních zemích. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní