Bc. Sebastian Vacek

Diplomová práce

Automatizované testování SW pomocí nástroje Apache JMeter

Automated Software Testing via Apache JMeter
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na nástroj Apache JMeter, který je využit pro tvorbu automatizovaných testů během vývoje a servisu mezinárodních energetických aplikací ENTSO-E Transparency Platform (ETP) a Nordic Unavailability Collection System (NUCS). Popisuje jednotlivé části daného nástroje i jeho rozšíření, které umožňují lepší využití v praxi. Diplomová práce zároveň přináší praktický příklad …více
Abstract:
This thesis describes Apache JMeter tool, which is used for creation of automated tests during the development and maintenance of the international energy applications ENTSO-E Transparency Platform and Nordic Unavailability Collection System. It describes separate parts of automated tool including its plugins, which are used in practice. The thesis includes the practical example of creation of automated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vacek, Sebastian. Automatizované testování SW pomocí nástroje Apache JMeter. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě