Mgr. Antonín Bezrouk

Bakalářská práce

Význam pedagogického vzdělání pro učitele autoškoly

Importance of education qualification for driving instructors
Anotace:
Tato bakalářská práce poskytuje argumenty pro pedagogické vzdělání učitelů autoškol. Na jejich pedagogickém přístupu totiž záleží, s jakými kompetencemi žák vyjede do provozu a bude-li dobrý řidič. Práce se také zaměřuje na charakteristiku nového stylu výuky, která by více odrážela vývoj silniční dopravy. Výcvik by měl ve větším rozsahu obsahovat především psychologii řízení, defenzivní jízdu a schopnost …více
Abstract:
This bachelor thesis offers arguments to support pedagogical education of driving school instructors. Their pedagogical approach determines what skills their student would have before entering the traffic and whether he would become a good driver. This thesis also considers the characteristics of new style of education that would reflect the development of road traffic much better. The training should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování