Bc. Jan Švarc

Diplomová práce

Integrovaná marketingová komunikace - synergický efekt jednotlivých nástrojů

Integrated Marketing Communication - a synergistic effect of individual tools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovými nástroji z hlediska jejich synergie. V úvodní části jsou čtenáři systematicky vedeni od klasické formy marketingu až po moderní metody integrované marketingové komunikace. Zdůrazňuje potřebu integrace v nynějším tržním prostředí, osvětluje možné bariéry integrace a nutnost neustále pracovat na zlepšování marketingových postupů vedoucí k synergii. Dále uvádí …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of marketing tools from the viewpoint of their synergy. In its introductory part, readers are systematically guided from the classical concept of marketing up to modern methods of integrated marketing communications. The need of integration in the current market environment is highlighted; possible barriers to integration are explained hand in hand with the necessity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní