Mgr. Iva Schlixbierová, Ph.D.

Disertační práce

Regionálně-geografické informace a jejich vliv na kvalitu vzdělávacího procesu v ZŠ - na příkladu Latinské Ameriky

Regional - geographic information and it's effect on education - on example of Latin Amerika
Anotace:
Disertační práce prezentuje výsledky výzkumu šestých a osmých ročníků základních škol v oblasti Brna a blízkého okolí. Výzkum vychází z výsledků zkoumání představ a znalostí žáků o Latinské Americe. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy, žákovo pojetí učiva, způsob tvorby žákovských prekoncepty, stav poznání a důvody pro volbu Latinské Ameriky jako modelové oblasti. Metodologie vychází z výzkumného …více
Abstract:
The dissertation presents results of research into the teaching of geography at the second level of primary schools (sixth and eighth grade) and the lower years of grammar schools in Brno and surrounding area. The research is based on analysis of student´s image and knowledge about Latin America. Theoretical part covers basic terms, student´s concept of curriculum, the way how student´s preconceptions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta