Monika ŠABATKOVÁ

Bakalářská práce

Miroslav Houra: Život a dílo

Miroslav Houra: The Life and Work
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl popsat a zhodnotit ţivot a dílo Miroslava Houry. Jedná se o umělce, který působil ve druhé polovině 20. Století. Do značné míry byla jeho díla poznamenána dobou, ve které ţil. Z toho důvodu je v práci zmíněno období v severočeském kraji v druhé polovině 20. Století a období normalizace, které mělo na všechny umělce značný vliv, coţ se také projevilo na jeho největším …více
Abstract:
The bachelor thesis aims to describe and evaluate the life and work of Miroslav Houra. He is an artist who worked in the second half of the 20th Century. To a large extent, his works were marked by the time he lived in. That is why the period in the North Bohemian region in the second half of the 20th Century and the period of normalization, which had a great impact on all artists, was also mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠABATKOVÁ, Monika. Miroslav Houra: Život a dílo. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Práce na příbuzné téma