Theses 

Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče – Veronika DRHOVÁ JENÍČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Veronika DRHOVÁ JENÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče

Nursing care of a patient with meticillin - resistant Staphylococcus aureus in the home care agency

Anotace: Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péčí o pacienta s nozokomiální nákazou MRSA v domácí péči. Teoretická část poskytuje komplexní informace o domácí péči, charakterizuje meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus, nozokomiální nákazy a popisuje principy ošetřování pacienta s MRSA, dodržování ochranné bariéry a režimových opatření. Praktická část je zaměřená na ošetřovatelskou péči o pacienta s MRSA a zhodnocení kvality jeho života.

Abstract: This thesis deals with a patient with nosocomial infection MRSA in nursing home care. The theoretical part provides comprehensive information about home care, characterizes meticillin - resistant Staphylococcus aureus, nosocomial infections and describes principles of treating MRSA patients, keeping protective barriers and lifestyle changes. The practical part is focused on a MRSA patient nursing home care and appreciation of quality of his life.

Klíčová slova: meticillin, rezistentní Staphylococcus aureus, nozokomiální nákaza, režimová opatření, pacient, rodina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bohumila Hajšmanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=64758 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

DRHOVÁ JENÍČKOVÁ, Veronika. Ošetřovatelská péče o pacienta s meticillin - rezistentní Staphylococcus aureus v agentuře domácí péče. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz