Mgr. Martin Kunc, Ph.D.

Disertační práce

Imunitní a behaviorální reakce hmyzu na stres

Insect immune and behavioural reactions under stress condition
Anotace:
Všechny živé organismy jsou během života ovlivňovány mnohými stresovými faktory, a aby přežily, musejí si proti nim vyvinout behaviorální, fyziologické a imunitní reakce. Úspěšná obrana proti těmto negativním vlivům vyžaduje přesouvání dostupných zdrojů organismu tak, aby bylo dosaženo selektivní výhody. Pro odhalení a pochopení základní mechaniky stresové reakce jsou na savcích uskutečňovány rozsáhlé …více
Abstract:
Every animal species is influenced by various stressors during its life, and in order to survive, organisms had to evolve behavioural, physiological, and immune responses to counteract these negative factors. To successfully defend against negative stressors, animals have to reallocate available resources as the risks shift to gain a selective advantage. Stress reactions are extensively studied in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Andrea Bednářová, PhD., Robert Markus, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů