Theses 

Aktualizace výukových materiálů pro předmět Počítačová grafika II – Petr Kamenický

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petr Kamenický

Bachelor's thesis

Aktualizace výukových materiálů pro předmět Počítačová grafika II

Updating of Learning Materials for Computer Graphics II

Anotácia: Tato práce popisuje novinky, které přišly s novou verzí 2.8 grafického programu Blender. Cílem práce bylo vytvořit výukové materiály pro studenty předmětu Počítačová grafika II. Tvoří ji několik částí. Teoretická část obsahuje popis nových funkcí a změn, které tato verze programu Blender přinesla. Praktická část se skládá z elektronické příručky, která byla aktualizována, textových tutoriálů koncipovaných dle jednotlivých týdnů výuky předmětu Počítačová grafika II a videotutoriálů.

Abstract: This bachelor´s thesis describes the news that came with the new version 2.8 of graphics program Blender. The aim of this work was to create teaching materials for students of Computer Graphics II. It consists of several parts. The theoretical part contains a description of new features and changes that this version of Blender has brought. The practical part consists of an electronic manual, which has been updated, text tutorials designed according to the weeks of teaching the subject Computer Graphics II and videotutorials.

Kľúčové slová: Blender, grafika, modelování, tvorba, výukové materiály

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51497 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kamenický, Petr. Aktualizace výukových materiálů pro předmět Počítačová grafika II. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 12:35, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz