Mária Čižmáriková

Bakalářská práce

Význam budování kultury zpětné vazby uvnitř firmy

The importance of building a feedback culture within the company
Anotace:
Cílem této práce je poukázat na význam budování zpětné vazby uvnitř úspěšné společnosti a důležitost jejího zakotvení ve firemní kultuře. Tato práce se věnuje způsobu poskytovaní zpětné vazby na příkladu firem, které si svůj úspěch staví mimo jiné i na základě důrazu na vytváření takové firemní kultury, ve které je zpětná vazba pevně zakotvená. První část se věnuje vymezení pojmu zpětná vazba a firemní …více
Abstract:
The aim of this work is to highlight the importance of building feedback within a successful company and the importance of its embedding in the company culture. This work focuses on the way in which feedback is provided on the example of companies that build their success, among other things, on the basis of the emphasis on creating a corporate culture in which feedback is firmly embedded. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Červenclová
  • Oponent: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku

Práce na příbuzné téma