Silvie Tvrdá

Bachelor's thesis

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire

A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of translation analysis of proper names that have appeared in the book series A Song of Ice and Fire written by American author George Raymond Richard Martin. Names that are semantically loaded create various ideas to different people. The main purpose of this topic is to analyze selected name choices given by the author and the culture-specific methods and …more
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem analýzy překladu vlastních jmen vyskytujících se v knižních sériích Píseň ledu a ohně amerického autora George Raymond Richard Martina. Jména, která jsou sémanticky bohatá, vytváří pro různé lidi různé představy. Hlavním účelem této práce je analyzovat vybraná jména navržená autorem a také kulturně specifické metody a strategie užité při jejich překladu do českého …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2015
Accessible from:: 5. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Katarína Nemčoková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tvrdá, Silvie. A Translation Study of Proper Names in the Book Series The Song of Ice and Fire. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business Administration