Michaela SMETANOVÁ

Diplomová práce

Petra Soukupová v kontextu svých vrstevnic

Petra Soukupova in the context of their peers
Anotace:
Ve své diplomové práci se věnuji Petře Soukupové a dalším českým autorkám, které jsou ve věku okolo čtyřiceti let. V úvodní části stručně charakterizuji českou psychologickou prózu, dále rozebírám literární postavu. Ve druhé části představuji tvorbu mladých autorek, jež mají společná témata svých knih s Petrou Soukupovou. Stěžejní částí mé diplomové práce je rozbor tvorby Petry Soukupové. Důležitým …více
Abstract:
My diploma thesis is focused on Czech authoress Petra Soukupová and other Czech authoresses in age around 40. In introduction brief characteristics of Czech psychological prose is given, followed by analysis of typical literary character. The second part of this thesis is focused on production of young authoresses who cover similar topics as books of Petra Soukupová. Follows enumeration of Petra?s …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMETANOVÁ, Michaela. Petra Soukupová v kontextu svých vrstevnic. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující