Bc. Vít Malovec

Bakalářská práce

Drysický lom - geografický pohled a perspektivy jeho využití

Drysice quarry - the geographical approach and possibilities of its utilising
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zatopeného kamenolomu v obci Drysice. Důvodem výběru sledovaného kamenolomu je jeho nejistá budoucnost a také nebezpečí možného neuváženého rozhodnutí o obnově těžby. V této práci je provedena podrobná inventarizace vlastností kamenolomu a sestaveny návrhy možností prořešení současné situace kamenolomu jako oázy klidu v zemědělské krajině, ve které plní funkci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the matters of flooded quarry in Drysice. The reason for the choice of the the observed quarry is its questionable future and also the danger of possible rash decision about the mining resumption. This thesis brings a datailed inventory of the quarry’s qualitiesand also a draft proposal of the possible solutions of a current situation of the quarry representing a peaceful …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Halas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta