Theses 

Pojetí stárnutí v dnešní době - ageismus versus moderní přístupy ke stáří a stárnutí – Bc. Markéta MITÁŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Markéta MITÁŠOVÁ

Diplomová práce

Pojetí stárnutí v dnešní době - ageismus versus moderní přístupy ke stáří a stárnutí

Conception of Ageing at Present - Ageism vs. Modern Attitude to Old Age and Ageing

Anotace: Diplomová práce pojednává o problematice diskriminace starších osob, seniorů, dnes nazývána jako problematika ageismu. Teoretická část se zabývá nejprve charakterizováním období stáří, v dalších kapitolách se blíže zaměřuje na společenský problém ageismus a rovněž v další kapitole pojednává o moderních přístupech ke stáří. Cílem teoretické části diplomové práce je zaměřit se a objasnit si problematiku ageismu, hlavní příčiny a následky. Kapitola moderní přístupy ke stáří ukazuje období stáří jako možnost trávit tuto etapu aktivním stylem. Pojednává tedy o možnostech a nabídkách tohoto přístupu ke stáří. Cílem teoretické části je nabídnout koncept stávající se ze dvou protipólů ? ageismu a aktivního přístupu ke stáři. Praktická část zjišťuje, jaký je pohled lidí a jejich postoje v rámci přejímání ageistického způsobu chování a rovněž zjišťuje jejich náhled na aktuální možnosti aktivního stárnutí.

Abstract: The thesis deals with problems of discrimination against on older people, seniors, today named as ageism. The theoretical part deals about old age, in other charter is focuses on the social problem of ageism, and in the next chapter deals with modern approaches to old age. The theoretical part of this thesis is focus and clarify the issues of ageism, the main causes and consequences. The chapter modern approaches to old age, show as an oportunity to spend this phase of active style. It discusses the possobilities and the offers this approach to old age. The aim is to provide the theoretical concept of two parts ? ageism and proactive approach to old age. The practical part finds what is the view of people and their attitudes to ageism behaviour and finds their preview on actual active style of aging.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, senior, společnost, stereotyp, mýtus, ageismus, moderní přístupy, aktivní stárnutí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=25046 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MITÁŠOVÁ, Markéta. Pojetí stárnutí v dnešní době - ageismus versus moderní přístupy ke stáří a stárnutí. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz