Bc. Jitka Hričková

Bakalářská práce

Cisterciácký klášter Aula sanctae Mariae na Starém Brně a jeho hospodářský vývoj v letech 1323 - 1526

Aula Sanctae Mariae Cloister in Staré Brno and Its Economic Development 1323 - 1526
Anotace:
Úkolem této magisterské diplomové práce bylo zachytit hospodářský vývoj cisterciáckého kláštera Aula sanctae Mariae na Starém Brně v jeho jednotlivostech i v obecnějších tendencích, nastínit strukturu jeho panství a vlivy, které na klášterní statky působily. Období, na něž se tato práce zaměřila, určují léta 1323 až 1526.
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis was to show the economic development of the Cistercian Cloister Aula Sanctae Mariae in Staré Brno in its details and more general tendencies and also to describe the structure of its rule and the effects which influenced its property. This work focused on the period limited by the years 1323 to 1526.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické