Ing. Lucie Kuncová

Diplomová práce

Vývoj PLGA mikročástic a studium jejich degradace pro cílenou dopravu léčiv

Development of PLGA microparticles and study of their degradation for drug transport
Anotace:
Podstatou diplomové práce je vývoj PLGA mikročástic pro cílený transport léčiv, za použití metody elektrosprayingu. Teoretická část popisuje základní principy elektrosprayingu a elektrospinnigu, které jsou doplněny materiálovými a procesními parametry. Dále jsou vysvětlovány pojmy týkající se cíleného transportu léčiv, jako je enkapsulace, kinetika uvolňování a degradace. Celá teoretická část je doplněna …více
Abstract:
The essence of the thesis is the development of PLGA microspheres for drug delivery system by use the electrospraying method. The theoretical part describes the basic principles of electrospraying and electrospinnig, which are supplemented by material and process parameters. Further, the concepts related to drug delivery, such as encapsulation, release kinetics and degradation are added. The entire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuncová, Lucie. Vývoj PLGA mikročástic a studium jejich degradace pro cílenou dopravu léčiv. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN