Bc. Zuzana Tamášová

Master's thesis

Migrácia a jej dopad na ekonomiku a spoločnosť

Migration and its impact on the economy and society
Abstract:
This diploma thesis focuses on the migration of the population within the Slovak Republic. The main aim of the thesis is to evaluate and compare migration among individual regions in the period 2006 – 2010. In quest of interpretation migration we use index analysis and statistical prognostic method with the assistance of trend funkctions.The thesis is divided into three chapters. The first chapter …viac
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na migráciu obyvateľov v rámci Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto práce je zhodnotiť migráciu medzi jednotlivými krajmi v rokoch 2006 – 2010.V snahe o interpretáciu migrácie použijeme indexovú analýzu a štatistickú metódu prognózy pomocou trendových funkcií.Práca sa člení na tri kapitoly. V prvej kapitole je migrácia, ako aj história migrácie spracovaná teoreticky …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance

Práce na příbuzné téma