Linda Horáková

Diplomová práce

Porovnatelnost dat v dobývání znalostí z databází

Data comparability in knowledge discovery in databases
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou porovnatelnosti a souměřitelnosti dat v datových souborech, nad kterými jsou prováděny úlohy dobývání znalostí z databází. Porovnatelnost dat je jedním z aspektů datové kvality, která je kritická pro získání správných a využitelných výsledků získaných metodami dolování dat. Teoretická část se věnuje obecným principům datové kvality, porovnatelnosti a souměřitelnosti …více
Abstract:
The master thesis is focused on analysis of data comparability and commensurability in datasets, which are used for obtaining knowledge using methods of data mining. Data comparability is one of aspects of data quality, which is crucial for correct and applicable results from data mining tasks. The aim of the theoretical part of the thesis is to briefly describe the field of knowledqe discovery and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: David Chudán
  • Oponent: Vojtěch Svátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68636