Bc. Lucie Tisoňová

Master's thesis

Filharmonie Brno (Státní filharmonie Brno). Dějiny instituce 1956 - 1989

Brno Philharmonic Orchestra (Brno State Philharmonic Orchestra): History of the Institution 1956 - 1989
Abstract:
Předkládaná diplomová práce systematicky zpracovává zahraniční zájezdy Státní filharmonie Brno v letech 1956-1989. Na základě dostupných materiálů z archivu Filharmonie Brno vytváří ucelený přehled o programech, účinkujících a dirigentech na jednotlivých zahraničních koncertech.
Abstract:
The present dissertation will systematically examine the foreign tours undertaken by the Brno Philharmonic from 1956 to 1989. The dissertation will, on the basis of materials from the archives of the Brno Philharmonic offer a thorough overview of the programs, performers and conductors of these foreign concerts.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Musicology