Bc. Dominika Miarková

Bachelor's thesis

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou pohřbů dětí a novorozenců do věku 12 let v lokalitách nacházejících se v horním a středním povodí řeky Khabur v severovýchodní Sýrii a v nížině Eski Mosul v severovýchodním Iráku během období 3. tisíciletí před naším letopočtem. Důraz je kladen na způsob, jakým byli nedospělí jedinci pohřbíváni v průběhu 3. tisíciletí, na místo uložení hrobu, na typ hrobu a na pohřební …more
Abstract:
This thesis analyses the burials of infants and children as old as 12, from archeological sites located in the Upper, Middle and Lower Khabur regions in northeastern Syria and in the Eski Mosul area, dating to the 3rd millennium BC. It studies the manner, in which the young individuals were buried during this period, on the location of the grave, the type of the grave, and the burial goods to determine …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Reader: Stefano Valentini, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta