Markéta BAROCHOVÁ

Bachelor's thesis

DARK ISSUES IN THE WORKS OF CORMAC MCCARTHY

DARK ISSUES IN THE WORKS OF CORMAC MCCARTHY
Abstract:
The bachelor thesis deals with the American author Cormac McCarthy and focuses on the dark issues in three of his novels. The theoretical part consists mainly of an overview of the American literature of 20th century, literature of American South and the genre of Southern gothic in which is Cormac McCarthy often classified. Cormac McCarthy is paid attention to in a separate chapter. The practical part …more
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na osobu amerického autora Cormaca McCarthyho a temná témata v jeho literatuře. Teoretická část se zabývá především shrnutím americké literatury 20. století, literaturou Amerického jihu a jižanské gotiky, do kterého je McCarthy často zařazován. Osobnost Cormaca McCarthyho dostala svou vlastní kapitolu. Praktická část pak zahrnuje analýzu tří z McCarthyho děl, ve kterých …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BAROCHOVÁ, Markéta. DARK ISSUES IN THE WORKS OF CORMAC MCCARTHY. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/