Markéta BAROCHOVÁ

Bakalářská práce

DARK ISSUES IN THE WORKS OF CORMAC MCCARTHY

DARK ISSUES IN THE WORKS OF CORMAC MCCARTHY
Abstract:
The bachelor thesis deals with the American author Cormac McCarthy and focuses on the dark issues in three of his novels. The theoretical part consists mainly of an overview of the American literature of 20th century, literature of American South and the genre of Southern gothic in which is Cormac McCarthy often classified. Cormac McCarthy is paid attention to in a separate chapter. The practical part …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na osobu amerického autora Cormaca McCarthyho a temná témata v jeho literatuře. Teoretická část se zabývá především shrnutím americké literatury 20. století, literaturou Amerického jihu a jižanské gotiky, do kterého je McCarthy často zařazován. Osobnost Cormaca McCarthyho dostala svou vlastní kapitolu. Praktická část pak zahrnuje analýzu tří z McCarthyho děl, ve kterých …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jana Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAROCHOVÁ, Markéta. DARK ISSUES IN THE WORKS OF CORMAC MCCARTHY. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/