Pavel BROULÍM

Bakalářská práce

MHD čerpadlo na roztavené kovy a soli

MHD pump for molten metal and salt
Anotace:
Tato bakalářské práce se zabývá MHD čerpadlem. Je zde popsán princip, na kterém je založeno, způsob výpočtu silových parametrů v čerpadle pro několik druhů jeho konfigurace. Z výsledků je vyvozen nejvhodnější typ konfigurace pro MHD čerpadlo.
Abstract:
This bachelor work is concerned with MHD pump. Principle of pump and method of calculation for its different configuration are described in this work. The most suitable configuration for MHD pump is deduced from results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2011
Identifikátor: 40600

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Bohuš Ulrych, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROULÍM, Pavel. MHD čerpadlo na roztavené kovy a soli. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická