Tereza Balánová, DiS.

Bakalářská práce

Měnová politika ČR a měnová politika EU

Monetary Policy of the Czech Republic and Monetary Policy of the European Union
Anotace:
kapitole o vývoji naší bankovní soustavy a vývojové tendenci bankovních soustav všeobecně. Detailněji se soustřeďuje na Českou národní banku, obzvláště na provádění měnové politiky pomocí cílování inflace. Obchodní banky, jejich rozdělení a druhy uvádím v poslední části první kapitoly. Druhá kapitola má za úkol přiblížit provádění měnové politiky v eurozóně a zároveň nastínit celý vývoj hospodářské …více
Abstract:
First chapter of my thesis Monetary policy of the Czech republic and monetary policy of European union deals with a progress of our banking system and its progress propensity into the future. This chapter concetrates on Czech national bank, mainly on pursuing of monetary policy by means of monetary instrument called aimed inflation. Commercial banks, their types and dividing are mentioned in the last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2008
  • Vedoucí: Ing. Ludmila Trojanová
  • Oponent: Ing. Petr Soukup, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management