Daniel Záhora

Diplomová práce

Metody vyhledávání a získávání zaměstnanců prostřednictvím externího dodavatele lidských zdrojů

Methods of search and recruitment of Employees via an external provider of human resources
Anotace:
Cílem diplomové práce je porovnat účelnost a účinnost jednotlivých metod vyhledávání a získávání zaměstnanců prostřednictvím externího dodavatele lidských zdrojů. Po-mocí komparace jednotlivých metod chci ve své práci zjistit, která metoda je nejvhodnější pro vyhledání a získání lidských zdrojů na odlišné typy a úrovně pozic. Nejdříve statisticky vyhodnotím desítky obchodních případů a tyto dílčí výsledky …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to compare the efficiency and effectiveness of certain search and recruitment methods via an external human resource supplier. Through the comparison of these methods, I want to find out which method is most suitable for finding and acquiring human resources for different types and levels of positions. First, I statistically evaluate dozens of business cases, and these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: Pavel Král
  • Oponent: Miroslav Hofírek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72014