Mgr. Lumír Soldán

Bakalářská práce

Vývoj vegetace holocénu na území ČR (Morava) – vliv člověka na krajinu

Development of the holocene vegetation in ČR (Moravia) - human impact
Anotace:
Cíl této bakalářské práce byl rozdělen do dvou fází. V rešeršní části byly zpracovány postupné změny vegetace na území Moravy v holocénu. Důležitou součástí bylo zpracování šíření rodu Carpinus – habr a vliv člověka na jeho výskyt. Druhou částí práce bylo mikroskopické studium pylových zrn habru z lokality Pohansko a posouzení jeho in situ výskytu nebo možných redepozic ve vzorcích ze sedimentů datovaných …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was divided on two stages. In the literature retrieval part the gradual changes of vegetation in the territory of Moravia in the Holocene has been worked up. The process of the spread of the genus of Carpinus – hornbeam and the human impact on the incidence was an important part of the thesis. The second part of this thesis was devote on the microscopical study of pollen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Nela Doláková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie