Tomáš Těhan

Bakalářská práce

Regenerace části Městské památkové rezervace Příbor

Regeneration of the Historical Territory in Příbor
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je navrhnutí regenerace části městské památkové rezervace ve městě Příbor. Toto území je vymezeno ulicemi Stojanova, Smetanova, V Kopci, Místecká a Úzká. V návrhu jsou vypracovány jednotlivé vrstvy jako úprava komunikací, návrh městského mobiliáře, úprava zeleně, návrh možností parkování, návrh na změny oplocení soukromých pozemků, apod. Návrh je zpracován dle platné …více
Abstract:
The subject of this thesis is to plan regeneration of the part of the historical territory in the city of Příbor. This area is defined by streets Stojanova, Smetanova, V Kopci, Místecká and Úzká. In the project there are arranged individual layers such as roads adjustment, design of street furniture, green vegetation adjustment, draft of parking posibilities, amendments to fencing of private land. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Hana Paclová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava