Theses 

Variabilita v kandidátních genech a zubní kaz v dočasné a stálé dentici – Bc. Patricie Kudelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Patricie Kudelová

Bakalářská práce

Variabilita v kandidátních genech a zubní kaz v dočasné a stálé dentici

Variability in candidate genes and dental caries in primary and permanent dentition

Anotace: Zubní kaz je chronické multifaktoriální onemocnění, které postihuje značnou část světové populace. Jeho etiologie je komplexní a zahrnuje interakci prostředí a mikrobiálních, genetických, biochemických, sociálních a behaviorálních faktorů. Podíl genetických predispozicí v etiopatogenezi tohoto onemocnění je v současné době odhadován na více než 50 %. Cílem této práce je zpracovat literární rešerši zaměřenou na polymorfizmy v kandidátních genech pro zubní kaz, dále navrhnout a optimalizovat metodický postup stanovení genotypů u vybraných genových variant.

Abstract: Dental caries, a chronic multifactorial disease, is a major oral health problem worldwide. Its etiology involves a complex interplay of microbial, genetic, biochemical, social, environmental, and health-influencing behavioral factors. The proportion of genetic predisposition in the etiopathogenesis of this disease is currently estimated to be more than 50 %. The aim of this work is to prepare a literature review focused on polymorphisms in candidate genes for dental caries, as well as to design and optimize the methodology for determining the genotype of selected gene variants.

Klíčová slova: matrix metaloproteináza, polymorfizmus, zubní kaz, matrix metalloproteinase, polymorphism, dental caries

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:16, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz