Mgr. Martin Böhm

Diplomová práce

Ekonomické souvislosti při zjišťování úpadku dlužníka - obchodní společnosti (finanční indikátory úpadku společnosti)

Economic context in determining the debtor's bankruptcy - business companies (financial indicators of the company's bankruptcy)
Anotace:
Cílem práce je především podrobné vymezení pojmu úpadek obchodní korporace pro předlužení ve smyslu insolvenčního zákona a následný výběr a aplikace několika bankrotních modelů za účelem přesnějšího stanovení momentu úpadku pro předlužení.
Abstract:
The aim is above all the detailed definition of the term bankruptcy of business corporations for over-indebtedness in terms of the Insolvency Act and the subsequent selection and application of several bankruptcy models to determine the precise moment of decay for over-indebtedness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta