Theses 

Rozpočtové určení daní – daňové příjmy krajů – Bc. Svatava Koutová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Svatava Koutová

Bakalářská práce

Rozpočtové určení daní – daňové příjmy krajů

Budget assessment of taxes - tax incomes of regions

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analyzovat příjmovou stranu rozpočtů krajů, jejich vazbu na rozpočtové určení daní všech úrovní veřejných rozpočtů. V teoreticko-metodologické části bude analyzována rozpočtová soustava České republiky s důrazem na postavení rozpočtu krajů. Následně v rámci kapitoly veřejná správa bude popsána její struktura a úloha krajů. Poslední část této kapitoly bude věnována daňovým příjmům krajů prostřednictvím rozpočtového určení daní. Praktická část bude zaměřena na strukturu a vývoj daňových příjmů Jihočeského kraje a jejich podíl v rámci daňových příjmů všech krajů. Z mezinárodního pohledu pak budou srovnány daňové příjmy krajů České republiky s daňovými příjmy regionů Slovenské republiky.

Abstract: The aim of this bachelor work is to analyze the revenue side of the budgets of regions and their relationship to the tax revenue at all levels of goverment budgets. The theoretical and methodological part will analyze the budgetary system of the Czech Republic with an emphasis on the status of the regional budgets. The following chapter ,,Public Administration'' describes the governance structure and role of the regions. The last section of this part deals with regions tax revenues,using budgetary tax allocation. The practical part will focus on the structure and development of tax revenues in South Bohemian region and their share in tax revenues for all regions. The tax revenues of the Czech and Slovak regions then will be compared from an international view.

Klíčová slova: Správa daManaging taxes, financial self-sufficiency of higher territorial administrative unit, budget structure, the public budget, shared taxes, regionní, finanční soběstačnost vyššího územně správního celku, rozpočtová skladba, veřejný rozpočet, sdílené daně, kraj

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Červenka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 05:02, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz