Bc. Svatava Koutová

Bachelor's thesis

Rozpočtové určení daní – daňové příjmy krajů

Budget assessment of taxes - tax incomes of regions
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat příjmovou stranu rozpočtů krajů, jejich vazbu na rozpočtové určení daní všech úrovní veřejných rozpočtů. V teoreticko-metodologické části bude analyzována rozpočtová soustava České republiky s důrazem na postavení rozpočtu krajů. Následně v rámci kapitoly veřejná správa bude popsána její struktura a úloha krajů. Poslední část této kapitoly bude věnována daňovým …more
Abstract:
The aim of this bachelor work is to analyze the revenue side of the budgets of regions and their relationship to the tax revenue at all levels of goverment budgets. The theoretical and methodological part will analyze the budgetary system of the Czech Republic with an emphasis on the status of the regional budgets. The following chapter ,,Public Administration'' describes the governance structure and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2010
  • Supervisor: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Červenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní