Theses 

Problematika evropské integrace ve výuce na SOŠ – Jana PODZEMNÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana PODZEMNÁ

Bakalářská práce

Problematika evropské integrace ve výuce na SOŠ

The Issue of European Integration in teaching at secondary school

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vytvoření didaktické pomůcky pro výuku problematiky Evropské integrace na SOŠ a její následné ověření ve výuce. Práce je rozdělená do dvou částí ? úvodní teoretická část je zaměřená na teorii ekonomické integrace a historický vývoj evropských myšlenek na sjednocení evropských států od Druhé světové války až po současnou podobu Evropské unie. Zabývá se fungováním Evropské unie, rozebírá instituce EU, věnuje se aktuálnímu vývoji EU a eurozóny, jež byla zasažena dluhovou krizí. Druhá část - praktická část, se zabývá ověřením účinnosti učebních pomůcek ve výuce a ověření didaktické analýzy učiva. Výsledky vstupního a výstupního dotazníku jsou statisticky vyhodnoceny pomocí tabulek a grafů s doprovodným písemným komentářem. Součástí práce je přehledná prezentace, zpracována jako výukový materiál do tří celků.

Abstract: The aim of this thesis is to create teaching aid for the teaching of the European integration at the secondary vocational schools (SOS) and its subsequent verification in teaching. The work is divided into two parts - theoretical part is devoted to the theory of economic integration and the historical development of European ideas to unite European countries since the Second World War to the present form of the European Union. It deals with the functioning of the European Union, examines the EU institutions and describes the actual development of the EU and the eurozone which was hit by the debt crisis. The second part - the practical part, deals with the verification of the effectiveness of teaching aid in teaching and verification of the teaching analysis of the curriculum. The results of the input and output of the questionnaire are evaluated statistically by using tables and graphs with accompanying written commentary. The integral part of this thesis is also the presentation, prepared as a teaching material divided into three parts.

Klíčová slova: Evropská unie, historie evropské integrace, fungování EU, dluhová krize, eurozóna

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33830 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

PODZEMNÁ, Jana. Problematika evropské integrace ve výuce na SOŠ. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:31, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz