Michal Koblása

Diplomová práce

Cloud-ready aplikace pro integraci kontaktů

Cloud-ready application for contact integration
Anotace:
Hlavním cílem práce je implementovat aplikaci pro integraci kontaktů a komunikace, která bude splňovat požadavky na tzv.: Cloud-ready, tedy připravená pro nasazení v prostředí cloud-computingu. V práci jsou sumarizovány doporučení z vědeckých prací, případových studií a dokumentací od poskytovatelů cloudu na cloud-ready aplikaci. Také byla shrnuta metodika Twelve-factor app, která sdružuje sadu doporučení …více
Abstract:
The main objective is to implement integration application for contacts and communication that will meet the Cloud-ready specification, therefore is ready for deployment in a cloud computing environment. The thesis summarizes the recommendations of scientific papers, case studies and documentation from cloud providers for cloud-ready application. It also summarizes the methodology Twelve-Factor app …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2016
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jan Hrubý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48666

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.