Michal Koblása

Master's thesis

Cloud-ready aplikace pro integraci kontaktů

Cloud-ready application for contact integration
Abstract:
Hlavním cílem práce je implementovat aplikaci pro integraci kontaktů a komunikace, která bude splňovat požadavky na tzv.: Cloud-ready, tedy připravená pro nasazení v prostředí cloud-computingu. V práci jsou sumarizovány doporučení z vědeckých prací, případových studií a dokumentací od poskytovatelů cloudu na cloud-ready aplikaci. Také byla shrnuta metodika Twelve-factor app, která sdružuje sadu doporučení …more
Abstract:
The main objective is to implement integration application for contacts and communication that will meet the Cloud-ready specification, therefore is ready for deployment in a cloud computing environment. The thesis summarizes the recommendations of scientific papers, case studies and documentation from cloud providers for cloud-ready application. It also summarizes the methodology Twelve-Factor app …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2016
  • Supervisor: Jarmila Pavlíčková
  • Reader: Jan Hrubý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48666

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.