Lucie BRACHACZKOVÁ

Bakalářská práce

Strategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxi

Strategies and methods of coping with stressful situations in police practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem stresu a zvládáním zátěžových situací. Zaměřena je především na problematiku policejního stresu a na uplatňování copingových strategií v rámci policejní profese. Hlavním cílem této práce je popsat postupy zvládání zátěžových situací u policistů a zjistit, zda využívají stejné strategie jak v policejních, tak v životních situacích, nebo jestli se strategie v těchto …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the phenomenon of stress and coping with stressful situations. It?s focus mainly on police stress and using of coping strategies within police work. The main objective of this thesis is to describe ways of coping of police officers and to determine whether they use the same coping strategies in police situations as well as in life events or if their strategies are different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRACHACZKOVÁ, Lucie. Strategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxi. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta