Ing. Radka Bauerová, Ph.D.

Disertační práce

Identifikace faktorů působících na chování zákazníka při online nákupu potravin

Identification of the factors affecting customer behaviour when purchasing grocery online
Anotace:
Tématem disertační práce je problematika identifikace faktorů působících na chování zákazníka v rámci akceptace nákupu potravin online. Hlavním cílem práce je vytvořit rozšířený model akceptace technologie pro oblast online nákupu potravin. V úvodní teoretické rozpravě je představen celosvětový dynamický rozvoj online nakupování potravin a možnosti využití modelu akceptace technologie v rámci studie …více
Abstract:
This dissertation deals with the issue of identifying factors affecting customer behaviour in the acceptance of online grocery shopping. The main aim is to create an extended model of technology acceptance for online grocery shopping. The theoretical discussion presents the global dynamic development of online grocery shopping and the possibility of using the technology acceptance model in the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/fw1mn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné