Mgr. Ivona Volčková

Diplomová práce

Sexuální násilí na ženách z pohledu mezinárodního práva

Sexual Violence Against Women in International Law
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit, jakým způsobem Mezinárodní trestní soud přistupuje k rozhodování o zločinech sexuální povahy, zejména o zločinu znásilnění a sexuálního otroctví. V práci jsou skutkové podstaty těchto zločinů nejdřív definované, a to na základě judikatury trestních tribunálů a mezinárodních úmluv. Dále jsou zde rozebrány judikáty Mezinárodního trestného soudu zabývající se těmito zločiny …více
Abstract:
The aim of this study is to assess the International Criminal Court attitude towards dealing with the crimes of a sexual nature, especially the crime of rape and sexual slavery. Firstly, merits of these crimes are defined based on case law tribunals and international conventions. Secondly, it was analyses the International Criminal Court rulings dealing with these crimes. The results of this research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta