Radka DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Dětský výtvarný projev v předškolním věku

"Children's creative expreession in preschool age"
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výtvarným projevem dětí předškolního věku. Pojednává o výtvarných technikách v tomto období a dokládá praktické ukázky tvorby formou výtvarných lekcí. Pozornost je věnovaná také volnému času a výtvarným činnostem vznikajícím ve volném čase. V teoretické části blíže charakterizuji pojem volný čas, dětský výtvarný projev a předškolní věk. Poukáži na zvláštnosti daného věku …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with an art expression of children preschool age. There is art techniqes in this age and illustate practical samples by the sample lessons. Attention is given to free time and art activity is formate in free time. In teoretical part i characterize concept free time children's art expression and preschool age. I will focus on speciality every age and i will try delineate diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Michal Filip, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Radka. Dětský výtvarný projev v předškolním věku. Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses mt2m47 mt2m47/2
31. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2015
Bulanova, L.
1. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.