Theses 

NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ BEZ PRAXE A JEJÍ ŘEŠENÍ POMOCÍ OP LZZ A EFEKTIVNOST TĚCHTO PROJEKTŮ – Michaela Špániková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Špániková

Bakalářská práce

NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ BEZ PRAXE A JEJÍ ŘEŠENÍ POMOCÍ OP LZZ A EFEKTIVNOST TĚCHTO PROJEKTŮ

UNEMPLOYMENT AMONG YOUNG PEOPLE WITHOUT WORK EXPERIENCE AND ITS SOLUTION THROUGH OP LZZ AND EFFECTIVENESS OF THESE PROJECTS

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá projekty spolufinancovanými Evropským sociálním fondem, které se zaměřují na mladé lidi bez praxe v Praze. Cílem práce je zhodnocení těchto projektů a zjištění, zda finanční zdroje použité na projekty jsou vynakládány efektivně a smysluplně. Předpokladem je, že programy jsou prospěšné a finanční prostředky na ně použité jsou vynaložené efektivně. K hodnocení těchto projektů bylo provedeno dotazníkové šetření a následné řízené rozhovory s projektovými manažery ÚP, MPSV a FDV. Z analýzy informací vyplývá doporučení pro implementační jednotky, které by v dalších programových obdobích měly vycházet ze zkušeností s předchozími projekty a měly by se vyvarovat schvalování projektů, které nepřináší prokazatelné efekty.

Abstract: This bachelor's thesis analyzes projects that focus on Prague youth with no work experience. These projects are co-financed by the European Social Fund. The goal of this thesis is to describe projects and determine whether the financial donations are distributed effectively and correctly. The assumption is that all of these projects are beneficial and financials are being used in an efficiently. To evaluace if this assumption is correct two analyzing methods were applied. One was a questionnaire analyzis and the next was interview with the Employment Office, Ministry of Labour and Social Affairs and the Further Education Fund project managers. Analyses of this information leads to recommendation for the implementation subjects. The recommendation includes implementation of the experience from past projects into the future ones to avoid an approval of the projects with no proven effects.

Klíčová slova: mladí lidé bez práce, nezaměstnanost, Evropský sociální fond, trh práce

Keywords: labour market, European social fund, unemployment youth, unemployment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39833

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 21:50, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz