Bc. Eva AUERBACHOVÁ

Diplomová práce

Posouzení validity subjektivního vnímání hluku

The Judgement of validity of subject noise perceiving
Anotace:
ABSTRAKT Jako hluk je nazýván každý zvuk, který je rušivý nebo obtěžující. Je to jedna z nejčastějších škodlivin nejen v pracovním, ale také v komunálním prostředí. Hluk způsobuje nejen poškození sluchového orgánu, ale také je prokázáno, že negativně ovlivňuje spánkový režim a přispívá k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Ve své diplomové práci jsem zjišťovala možnosti posouzení vnímání rizika …více
Abstract:
ABSTRACT Noise is called every noise that is disturbing or annoying. It is one of the most common pollutants, not only in work but also in the local environment. Noise not only causes damage to the auditory organ, but also it is shown that negatively affects temporal scheme and contributes to the development of cardiovascular disease The aim of this work was to determine the perception of noise and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Milena Menzlová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AUERBACHOVÁ, Eva. Posouzení validity subjektivního vnímání hluku. Ostrava, 2009. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.