Mgr. Martina Zivčáková

Diplomová práce

Změny srdeční frekvence v modelových hodinách TV

Heart rate variability in model lessons of physical education
Anotace:
Diplomová práce „Změny srdeční frekvence v modelových hodinách TV“ se zaměřuje na získání poznatků týkajících se intenzity fyzického zatížení z hlediska srdeční frekvence v průběhu modelových hodin tělesné výchovy řízených budoucími učiteli. Teoretická východiska se opírají o podobor pedagogická kinantropologie a zaměřují se především na obsah, strukturu a efektivitu vyučovací hodiny tělesné výchovy …více
Abstract:
The diploma work Changes of heart rate in P. E. (physical education) model classes focuses on obtaining knowledge related to intensity of physical exercise considering heart rate in P. E. classes led by future teachers. Theoretical bases rely on pedagogical kinanthropology and focus on contents, structure and effectiveness of P. E. class on the first grade of primary school. The main theoretical base …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy