Theses 

Zdravý životní styl u dítěte s Downovým syndromem – Mgr. Dana Nechvátalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Dana Nechvátalová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl u dítěte s Downovým syndromem

Healthy lifestyle of a child with Down Syndrome

Anotace: Bakalářská práce se zabývá v kapitole první Downovým syndromem - definice a příčiny Downova syndromu, prenatální diagnostika, mentální retardace a její stupně, charakteristické rysy, zdravotní specifika. V kapitole druhé provází zdravým životním stylem - zdraví, životní styl a jeho složky,program Zdraví 21 a jeho skladba. Výzkumná část přináší seznámení s konkrétní dívkou s Downovým syndromem a zkoumá, zda žije podle zásad zdravého životního stylu.

Abstract: In the first chapter the bachelor thesis deals with Down syndrome - definition and etiology of Down syndrome, prenatal diagnosis, mental retardation and its degrees, characteristics, health specifics. The second chapter delas with healthy lifestyle - health, lifestyle and its components, plan Health 21 and its composition. The research part brings familiarization with the particular girl with Down syndrome and examines if she lives according to the principles of healthy lifestyle.

Klíčová slova: Downův syndrom, fyziognomické znaky, edukace, prenatální diagnostika, mentální postižení, zdravotní specifika, zdravý životní styl, zdraví, nemoc, Zdraví 21, Down syndrome, fyziognomic attributes, education, prenatal diagnosis, mental impairment, health specifics, healthy lifestyle, health, disease, Health 21

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz