Mgr. Dana Nechvátalová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl u dítěte s Downovým syndromem

Healthy lifestyle of a child with Down Syndrome
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá v kapitole první Downovým syndromem - definice a příčiny Downova syndromu, prenatální diagnostika, mentální retardace a její stupně, charakteristické rysy, zdravotní specifika. V kapitole druhé provází zdravým životním stylem - zdraví, životní styl a jeho složky,program Zdraví 21 a jeho skladba. Výzkumná část přináší seznámení s konkrétní dívkou s Downovým syndromem a zkoumá …více
Abstract:
In the first chapter the bachelor thesis deals with Down syndrome - definition and etiology of Down syndrome, prenatal diagnosis, mental retardation and its degrees, characteristics, health specifics. The second chapter delas with healthy lifestyle - health, lifestyle and its components, plan Health 21 and its composition. The research part brings familiarization with the particular girl with Down …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta