Markéta Stehlíková, DiS.

Bakalářská práce

Zástupkyně koordinátora a ekonoma 30. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020

Anotace:
Absolventská dokumentace Ekonomky a vedoucí Fundraisingu přibližuje průběh finančního zabezpečení Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ ENCOUNTER 2020. Práce slouží jako návod pro následující ekonomy. Obsahuje mnohá doporučení, která jsou popsána osobním pohledem Ekonomky 30. ročníku. Součástí dokumentace je popis základních principů pro zachování fundraisingových aktivit festivalu do dalších …více
Abstract:
The documentation of the Economist and the Head of the Fundraising describes the course of the financial security of the International Festival of Theater Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020. This thesis is served as a guide for the following Economists. It contains many recommendations, which are described from the personal point of view of the 30th year Economist. The description of the basic principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/im34b/