Bc. Renáta Šajnarová

Bachelor's thesis

Game-based learning: Návrh edukativní počítačové hry

Game-based learning: particular educational PC game design
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se zabývá oblastí Game-based learningu a návrhem výukové hry. V teoretické části práce jsou shrnuty základní pojmy a problémy se zavedením Game-based learningu do praxe. Dále jsou uvedeny české a světové projekty na podporu herního vzdělávání a rozbor propojení Bloomovi taxonomie s hermíni mechanikami. Následující část se věnuje pozitivním vlastnostem her a ukazuje příklady …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with field of Game-based learning and design of an educational computer game. In theoretical part are summarized basic concepts and problems of introducing Game-based learning into practice. Next are listed Czech and international projects supporting game education and analysis of Bloom taxonomy and its linking to game mechanics. Following part deals with positive game properties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Reader: RNDr. Michal Černý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta