Ing. Hana Tirpáková

Bakalářská práce

Obec v roli zřizovatele lůžkového zdravotního zařízení

Municipality in the role of founder inpatient health facility
Anotace:
V letech 1991 – 1992 došlo k odstátnění zdravotnických zařízení včetně nemocnic. V následujícím období zřizovatelskou funkci těchto subjektu převzaly obce. V roce 2000 vznikly nové kraje, které však převzaly z každého okresu jedinou nemocnici, zpravidla tu, která se nachází v bývalém okresním městě. Velká část zbylých nemocnic z ekonomických důvodů zanikla, neboť obce nebyly schopny pokrývat jejich …více
Abstract:
In the years 1991 - 1992 has been de-nationalizing health care facilities, including hospitals. In the following period founder function of these subjects took over the municipalities. In 2000 new regions has created, but take one from each hospital in district, usually one that is located in the former district town. A large part of the remaining hospitals for economic reasons disappear, because municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní