Theses 

Obec v roli zřizovatele lůžkového zdravotního zařízení – Ing. Hana Tirpáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Hana Tirpáková

Bakalářská práce

Obec v roli zřizovatele lůžkového zdravotního zařízení

Municipality in the role of founder inpatient health facility

Anotace: V letech 1991 – 1992 došlo k odstátnění zdravotnických zařízení včetně nemocnic. V následujícím období zřizovatelskou funkci těchto subjektu převzaly obce. V roce 2000 vznikly nové kraje, které však převzaly z každého okresu jedinou nemocnici, zpravidla tu, která se nachází v bývalém okresním městě. Velká část zbylých nemocnic z ekonomických důvodů zanikla, neboť obce nebyly schopny pokrývat jejich provoz. Jiné o svojí nemocnici bojují dodnes. Tato bakalářská práce je zaměřena na nemocnici v Kadani, která je druhým lůžkovým zařízením v okrese Chomutov a jejím zřizovatelem je obec s rozšířenou působností v Kadani. Cílem této práce je ověřit opodstatněnost tohoto zařízení a jeho význam pro samotné město a okolní obce. Kromě stávajícího stavu též nastínit perspektivy existence tohoto zařízení.

Abstract: In the years 1991 - 1992 has been de-nationalizing health care facilities, including hospitals. In the following period founder function of these subjects took over the municipalities. In 2000 new regions has created, but take one from each hospital in district, usually one that is located in the former district town. A large part of the remaining hospitals for economic reasons disappear, because municipalities were unable to cover their operations. Other of tem fight for own hospital for today. This bachelor thesis is focused on the hospital in the town, which is the second patient facility in Chomutov and its founder is the municipality with extended powers in the town. The aim of this work is to investigate the validity of this device and its significance for the city itself and the surrounding villages. In addition to the existing state also outline the prospects existence of this device.

Klíčová slova: Zdravotnictví, lůžková péče, zřizovatel, obec s rozšířenou působností, město Kadaň.Health care, inpatient care, founder, municipality with extended powers, the Town of Kadaň.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:16, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz