Theses 

Starořecká kultura jako kultura hanby – Monika Křesťanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Monika Křesťanová

Bakalářská práce

Starořecká kultura jako kultura hanby

Antient Greek´s Culture of Shame

Anotace: Tato práce se zabývá vymezením pojmů kultura hanby a kultura viny ve starověkém Řecku. První část je věnována vysvětlení samotných pojmů hanba a vina z pohledů antropologů a filosofů. Druhá část se zabývá pohledem na kulturu hanby a viny Erickem Doddsem. Ve třetí části je nastíněn pohled na tuto problematiku v podání Bernarda Williamse. V závěru práce porovnám obě pojetí.

Abstract: This work deals with demarcation of terms a culture of shame and culture of guilt in Antient Greek. The first part is devoted to explanation of the concepts shame and guilt from the view of antropologists and philosophers. The second part deals with the view of the terms culture of shame and guilt by Erick Dodds. In the third part is outlined the view of the same issue by Bernard Williams. At the end of the work I compare the both philosophers views.

Klíčová slova: kultura viny, kultura hanby, E. Dodds, B.Williams, aidós, dědičná vina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11573 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Křesťanová, Monika. Starořecká kultura jako kultura hanby. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:36, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz