Bc. Martina Burešová

Bakalářská práce

Motiv Boha a otce ve vybraných dílech Jana Balabána a v jeho publicistice

The theme of God and Father in selected works by Jan Balaban and in his journalist works
Anotace:
Abstrakt Práce je přepracováním bakalářské práce obhájené už jednou na ÚBK. Bakalářská práce na téma Motiv Boha a otce ve vybraných dílech Jana Balabána je určena těm, kteří se zajímají nejen o jeho život, ale i o bližší obsah a rozbor Balabánových děl. V této práci se budeme zabývat beletristickou tvorbou ostravského spisovatele Jana Balabána, jeho životem i spisovatelskou dráhou. Zaměříme se i na …více
Abstract:
Abstract This thesis is a reworking of the bachelor's thesis submited once at ÚBK. The bachelor thesis on the theme of God and Father in selected works of Jan Balabán is intended for those who are interested not only in his life, but also in the content and analysis of Balaban's works. We will deal with the fictional work of the Ostrava writer Jan Balabán, his life and the writer's career in this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/nsexu/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 8. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Heczko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě