Bc. Pavla Buráňová

Bachelor's thesis

Pracovní spokojenost u pracovníků v oblasti informačních technologií ve vztahu k zájmům a stylu attachmentu

Work satisfaction of workers in the field of IT in relation to their interests and attachment style
Abstract:
Cílem této práce bylo prozkoumat vztah mezi kongruencí jedincova pracovního typu a typu pracovního pro-středí, stylem attachmentu a pracovní spokojeností. Výzkumu se zúčastnilo celkem 187 respondentů, z toho 165 mužů a 22 žen ve věku od 20 do 39 let. Sledované konstrukty byly měřeny pomocí zkrácené verze Hollandovy metody zjišťující profesní zaměření osobnosti, standardizovaného dotazníku citové vazby …more
Abstract:
The aim of this thesis was to investigate relation between congruence of individual's interest type, and his working environment, attachment style, and work satisfaction. 187 respondents participated in this research, 165 of which were men and 22 women, all between the ages of 20 and 39. Observed construct were measured using a shortened version of Holland's RIASEC marker scale, a standardized questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Ivana Poledňová, CSc.
  • Reader: Mgr. Lucia Kvasková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií